Historici.nl

‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing

3 mei 2022
Van 15:00 - 18:00uur
Amsterdam

Na de teleurstelling dat wij wegens de toen geldende Corona maatregelen genoodzaakt waren de NMA Lezing van 26 januari 2022 te annuleren, hebben wij nu goed nieuws. Wij zijn verheugd u (nogmaals) mede te kunnen delen dat de NMA Lezing alsnog plaats zal vinden op dinsdag 3 mei 2022.

Het Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Sociale Verzekeringsbank nodigen u uit voor de:

‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing, door Professor Debórah Dwork, sociaal-historicus en gespecialiseerd in de geschiedenis van de Holocaust

op dinsdag 3 mei 2022 om 15.00 uur 

Locatie: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam

De zaal gaat om 14.30 uur open. Aansluitend ontvangt mw. Dwork de Annetje Fels Kupferschmidt Onderscheiding.

Tot 18.00 uur is er gelegenheid om na te praten in de hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Het is nog mogelijk om u aan te melden. U kunt zich eenvoudig aanmelden via deze link www.aanmelder.nl/nmalezing2021/subscribe

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.