Historici.nl

Noordelijke netwerkdag Oorlogsbronnen, #SMHTour en Jaar van Verzet

28 mei 2018
Van 11:00 - 18:00uur
Leeuwarden

Het Netwerk Oorlogsbronnen, #SMHTour en Jaar van Verzet slaan in 2018 de handen ineen! Wij nodigen u op 28 mei van 11 tot 18 uur in Leeuwarden uit voor een gezamenlijke netwerkdag gebouwd rond kennismaking en uitwisseling. De regio is daarbij aan zet en aan het woord.

Een uitgebreid programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt begin april.

Het programma bestaat uit:

  • Presentaties over diverse nieuwe WO II-producten, zoals de personenportal WO II
  • Interactieve nieuwsflits met nationaal en regionaal nieuws direct van belang voor uw werk
  • Parallelle workshops  over Open Data, Educatie en het Oorlogsbronnenspel
  • Interactieve kennismaking met inspirerende regionale initiatieven rondom WO II
  • NIOD-café over Feit of Fictie in Fries verzet

Deze bijzondere Noordelijke netwerkdag wordt georganiseerd door Netwerk Oorlogsbronnen, Stichting Musea en Herinneringscentra  ’40-’45 en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in nauwe samenwerking met het Fries Verzetsmuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen in het kader van het Jaar van Verzet 2018.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Netwerk Oorlogsbronnen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.