Historici.nl

Noordelijke netwerkdag Oorlogsbronnen

6 jun 2017
Van 9:00 - 13:00uur

Onderwerp: Zoeken naar personen in de Tweede Wereldoorlog

dinsdag 6 juni 2017, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, www.kampwesterbork.nl
samenwerkingspartners: Fries Verzetsmuseum | Herinneringscentrum Kamp Westerbork | Netwerk Oorlogsbronnen | St. Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Programma

13:00 – 13:30  Inloop met een broodje

13.30 – 14.00  Welkom door Dirk Mulder, directeur HC Kamp Westerbork
Netwerk Oorlogsbronnen: een update door Edwin Klijn, programmamanager NOB

14.00 – 14.20  Unknown
Een zoektocht naar de namen achter het graf van onbekende Engelse piloten op
de begraafplaats in LeeuwardenSprekers: Douwe Drijver en Alexander Tuinhout, St. Missing Airmen Memorial Foundation

Workshop A
reconstructie en verrijking van films uit wo2
14.20 – 15.20
De Westerbork film(s)
Restauratie en digitale reconstructie van het originele bronnenmateriaal en een met andere bronnen verrijkte publiekseditie
Sprekers: Gerard Nijssen, beeldresearcher en Hans van der Windt, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Een huwelijksfilm uit 1939
Het persoonlijke verhaal achter de beelden van een huwelijk van een joods echtpaar, Leeuwarden 1939
Sprekers: Auke Zeldenrust, journalist Omrop Fryslân en Syds Wiersma, Fries filmarchief

Workshop B
onderduikarchieven, crowdsourcing en namenbestanden
14.20 – 15.20 
Het onderduikersproject en de vondst van 15.000 onderduikkaarten
De aanpak van het Friese onderduikersproject met themawebsite, documentaire- en lezingenserie en expositie in het Fries Verzetsmuseum.
Spreker: Gerard van der Veer, tv-producent Wij van PS, Tresoar
Crowdsourcing
Archieven online toegankelijk maken via Platform Vele Handen en Het Volk.org.
Sprekers: Sám Meijers en Thomas van Maaren, Picturae en Tessa Free, Netwerk Oorlogsbronnen
Het koppelen van namenbestanden
Westerbork en het Joods Monument (JCK) hebben hun namenbestanden gekoppeld. Hoe doe je dit en wat levert het op?
Sprekers: José Martin, HC Kamp Westerbork en Anat Harel, Joods Cultureel Kwartier

15.20 – 15.40  Pauze (koffie/thee)

15.40 – 16.40  Gebruik en omgang met historisch erfgoed
Rondleiding terrein en korte presentatie in de woning van de kampcommandant
Sprekers: Guido Abuys, conservator en Gerwin Schoonewille, restaurateur

16.40 – 17.00  Interview met Eva Ritz-Weyl, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden

17.00 – 18.00  Borrel

Deelname is kosteloos, aanmelding verplicht vóór 30 mei via http://bit.ly/AanmeldenNND17
Graag aangeven of u workshop A of B wilt volgen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.