Historici.nl

Occidentalisme: Jan van Heemst

25 mei 2018
Van 15:30 - 16:00uur
Radboud Univeriteit, Facculteit der Letteren, Afdeling Geschiedenis, Erasmusplein 1, Nijmegen

Beschrijving:
Occidentalisme – ik ontleen deze titel aan Occidentalism. The West in the Eyes of its Enemies (2004) van Ian Buruma en Avishai Margalit – lijkt me ook een rake benaming voor de hardnekkigheid waarmee een brede coalitie van traditionalsiten, beroepsvitters, nostalgisten, snobs en populisten Cultuur en Beschaving nog altijd wenst te identificeren met Westersheid. In mijn sessie ga ik nader in op de constructie van deze identificatie. Ik bespreek zowel historische achtergronden als maatschappelijke actualiteiten. Daarbij kijk ik met name naar de impact van globalisering en migratie. Ik doe dat met het oogmerk aan te geven hoe we die brede coalitie cultuurwetenschappelijk – en dat wil in elk geval zeggen: kritisch – tegemoet kunnen treden. Jan van Heemst (1953) studeerde theologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2003 promoveerde op Berlin Cobweb. The Late Heine: Jewish Wisdom, Hegelianism. Sinds 1990 is hij werkzaam aan de Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam), aanvankelijk als docent cultuurgeschiedenis, momenteel als hoofddocent/onderzoeker culturele diversiteit. Hij publiceerde in 2012 Tussen gen en globe: Europese cultuurgeschiedenis (Uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam).

Leestips:
Jan van Heemst, Tussen gen en globe. Europese cultuurgeschiedenis (Rotterdam, Ad. Donker: 2012), pp. 367-402.

René Boomkens, Erfenissen van de Verlichting. Basisboek cultuurfilosofie (Amsterdam, Boom: 2011), pp. 241-276.

Kwame Anthony Appiah, The Politics of Culture. The Politics of Identity (Toronto, ICC at the Royal Ontario Museum: 2008).

Dipesh Chakrabarti, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference (New Edition, Princeton NJ, Princeton University Press: 2007).

Contactpersoon:
Prof.dr. Leen Spruit (l.spruit@let.ru.nl)

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Radboud Universiteit.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.