Historici.nl

Ode aan Pleidooi voor de rechten van de vrouw (SPUI25)

7 sep 2017
Van 13:00 - 14:30uur

– In samenwerking met Uitgeverij Wereldbibliotheek –

Dit najaar verschijnt bij de 220’ste sterfdag van Mary Wollstonecraft de eerste Nederlandse vertaling van haar feministische klassieker ‘Pleidooi voor de rechten van de vrouw’. Met Jet Bussemaker, Renée Römkens, Daan Roovers, Maartje Laterveer, Janet Vaessen en Jabik Veenbaas.

In ‘Pleidooi voor de rechten van de vrouw’ trok Wollstonecraft ten tijde van de Franse Revolutie ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande tijdgenoten over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici. 

Welke relevantie heeft het boek nu nog, voor vrouwenrechten, emancipatie en feminisme? En waarom is het boek nu pas vertaald? Onder andere een feministe, historica, filosofe en minister geven antwoord op die vraag.

… Lees hier meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.