Historici.nl

Onderduiken in Friesland, met Jan Eikelboom

20 apr 2017
Van 15:45 - 18:15uur

​In het kader van het project ‘Onderduiken in Friesland’ worden er in april een drietal avonden in Drachten, Sneek en Leeuwarden georganiseerd met landelijk bekende sprekers. In Drachten zal dat zijn Jan Eikelboom, verslaggever van het TV-actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen bij Friese families: joden, geallieerde piloten, verzetsmensen en mannen die weigerden te werken in de Duitse oorlogsindustrie. Nu, ruim zeventig jaar later lijkt de wereld opnieuw op drift te raken door oorlogsgeweld, vluchtelingenstromen en opkomend populisme. 

Tresoar organiseert in samenwerking met Omrop Fryslân in april een drietal lezingen, waarin een verband wordt gelegd tussen toen en nu. Hoe gingen we vroeger om met ontheemden? Wat zijn de verschillen met nu? En zijn er misschien ook overeenkomsten?

Naast aandacht voor de Friese onderduikgeschiedenis met onderduikers, onderduikfamilies en nabestaanden, geven drie landelijk bekende sprekers hun visie op dit thema op drie verschillende locaties: 18 april Jan Terlouw in Sneek, 20 april Jan Eikelboom in Drachten en 25 april Tineke Ceelen in Leeuwarden.

19.45 uur – Welkom en korte toelichting op het programma
19.50 uur – Filmfragment uit documentaireserie Underdûkt yn Fryslân
19.55 uur – Korte rondgang onder publiek. Wie heeft in zijn persoonlijke geschiedenis te maken gehad met onderduiken?
20.00 uur – Talkshow/gesprek met onderduikers, onderduikfamilies, nabestaanden, deskundige over onderduiken in Friesland tijdens WO2. De gesprekken worden ondersteund met beeldmateriaal.  
20.20 uur – Vragen uit de zaal aan gasten talkshow
20.30 uur – Lezing
21.00 uur – Gedachtewisseling tussen de spreker en het publiek over thema van de lezing
21.30 uur – Afsluiting 

Tot 22.15 uur is er gelegenheid voor napraten en een drankje.

De lezingenserie is onderdeel van het project Underdûkt yn Fryslân. In april dit jaar lanceert Tresoar een online-platform met de onderduikadministraties van het Friese verzet in de districten Leeuwarden, Drachten en Sneek. De gegevens van meer dan 5000 onderduikers en hun onderduikfamilies worden zo voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.
Daarnaast zendt Omrop Fryslân op 29/30 april, 6/7 mei en 13/14 mei een driedelige documentaireserie uit over de Friese onderduikhulp en haar grootschalige organisatie.

De avonden worden mede mogelijk gemaakt door samenwerking met diverse partners:
• Gemeente Smallingerland • Meindersma-Sybenga Stichting • Prins Bernhard Cultuurfonds • P.W. Janssen’s Friesche Stichting • Smelne’s Erfskip • Stichting Bas Backer • Stichting De Oerfal • Stichting Friesland 1940-1945 • Stichting Sneek 1940-1945 • Vereniging Historisch Sneek e/o • VSBfonds

Meer informatie en kaarten: www.tresoar.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.