Historici.nl

Ondernemen voor historici Jong KNHG

22 feb 2018
Van 15:30 - 18:00uur
Vrije Universiteit, Amsterdam

Duik op donderdag 22 februari met Jong KNHG in de wereld van de historische freelancers. Vragen als: hoe bepaal je een uurtarief? Waar moet een factuur aan voldoen? Hoe werkt de Btw aangifte? zullen centraal staan. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de tips en tricks van ervaringsdeskundigen.
Het precieze programma volgt spoedig.

Toegang, inclusief een eerste drankje bij de borrel, is gratis voor KNHG leden (dit geldt ook voor nieuwe leden!), niet-leden betalen €5,-.

Meld je aan via jongknhg@gmail.com en vermeld je naam en affiliatie. Half februari zul je een bevestiging van je aanmelding krijgen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.