Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#recht
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#inclusiviteit
#gender
#slavernij

Onderzoek 17de-eeuwse microscopen

29 jan 2017
Van 13:00 - 14:00uur

Conservator Tiemen Cocquyt onderzocht en vergeleek internationale lenzencollecties met elkaar. Vanwege de uniciteit van dit onderzoek, kende het NWO de Museumbeurs toe. Op zondag 29 januari geeft hij in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden tweemaal dezelfde lezing van zijn onderzoeksuitkomsten voor experts en geïnteresseerden.

Meer informatie: museumboerhaave.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.