Historici.nl

Online College: De Holocaust in Oost-Europees perspectief

19 sep 2023
Van 20:00 - 21:30uur
Online

Als we het in Nederland en andere West-Europese landen over de Holocaust hebben ligt de focus vaak op de massale deportaties naar de vernietigings- en concentratiekampen in het oosten vanaf 1942. Dat er in datzelfde oosten, namelijk in het bezette Polen en delen van de Sovjetunie, al sinds het begin van de oorlog in 1939 systematisch en op immense schaal Joden werden doodgeschoten, staat minder vaak centraal.

Deze ‘Holocaust door kogels’ kreeg in de collectieve herinnering van communistische regimes lange tijd weinig ruimte. Ook in West-Europa blijft Auschwitz het symbool voor de Jodenvervolging. Deze en andere thema’s staan centraal in het online college van historicus en onderzoeker Karel Berkhoff. Hij is gespecialiseerd in de Holocaust in Oost-Europa en doet onder andere onderzoek naar de massamoord in Babyn Jar (Babi Jar) – een moordactie in september 1941 nabij Kyiv, waarbij tienduizenden Joden werden omgebracht.

Van november 2022 tot september 2023 presenteert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maandelijks een Online College in het kader van De Herinnering aan Kamp Westerbork. De Online Collegereeks geeft academische achtergrond bij verschillende onderdelen van de tentoonstelling en het thema.

Het Online College begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk via Zoom. Via deze link krijg je toegang tot het college van Karel Berkhoff.

Karel Berkhoff is historicus en co-directeur van de European Holocaust Research Infrastructure.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.