Historici.nl

Online lezing: Van Sargon tot Bellerophon. ‘Oosterse’ literaire motieven in Homerus

13 apr 2021
Van 14:00 - 15:30uur
Online

De afgelopen decennia is meer en meer duidelijk geworden dat de Griekse literatuur niet los kan worden gezien van die van het oude Nabije Oosten.

​Vaak wordt gewezen op de overeenkomsten tussen de Ilias en de Odyssee en het Gilgamesj-epos, maar er zijn ook andere spijkerschriftteksten waarin we dezelfde of vergelijkbare literaire motieven aantreffen als in Homerus. De lezing wordt gehouden door Dr. Willemijn Waal (Universiteit Leiden) en zij zal een aantal van deze minder bekende parallellen behandelen en ingaan op de vraag hoe we deze kunnen verklaren.

De presentatie zal live worden gestreamd via Tresoar YouTube en via de Tresoar Facebookpagina.

Deze lezing bij Tresoar wordt gehouden in het kader van de Week van de Klassieken. Het thema is deze keer: De inclusieve Oudheid. Voor meer informatie over de diverse activiteiten van de Week zie: Agenda Week van de Klassieken.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.