Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Onze Taal-congres: Moedertaal – de taal van je leven

5 okt 2019
Van 10:30 - 16:00uur
Beatrix Theater, Utrecht

Het is de eerste taal die je leert, en de laatste die je vergeet: het Onze Taal-congres gaat over moedertaal. Hoe leer je die aan? Wat hoor je erover op school? Hoe zit het met meertaligheid en migratie? Met vergeten en herinneren?

Het congres duurt van 10.30 tot 16.00 uur; het theater is van 9.30 tot 17.30 uur geopend voor bezoekers.

Het volledige congresprogramma wordt medio juni op de website van Onze Taal gepubliceerd.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.