Historici.nl

Opening tentoonstelling ‘Vondsten uit Fort Vechten’

1 jun - 1 mei 2023
Van 15:00 - 17:00uur
Leiden

Op 1 juni 2023, 15.00 uur bent u van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling ‘Vondsten uit Fort Vechten’ in het Rijksmuseum van Oudheden.

Op het programma staat een lezing door Jasper de Bruin, conservator collectie Nederland in de Romeinse tijd en samensteller van de tentoonstelling. Daarna volgt de presentatie van het tentoonstellingsboekje ‘Vondsten uit Fort Vechten’, dat officieel overhandigd wordt aan dr. Rien Polak, specialist op het gebied van Romeins Vechten. Tot 17 uur is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

Vondsten uit Fort Vechten

Het Romeinse fort bij Vechten in de provincie Utrecht is een van de grootste en tegelijk een van de minst bekende forten langs de Romeinse grens (de limes) in Nederland. Het fort, dat destijds Fectio heette, was in gebruik tussen het begin van onze jaartelling en de vierde eeuw na Chr. Er was voornamelijk ruiterij gestationeerd. Het Rijksmuseum van Oudheden is al bijna 200 jaar betrokken bij archeologisch onderzoek in Vechten en in de afgelopen jaren konden vele vondsten aan de museumcollectie worden toegevoegd. De 100 meest bijzondere stukken zijn nu tijdelijk te zien in de tentoonstelling ‘Vondsten uit Fort Vechten’ op de afdeling Archeologie van Nederland (1 juni 2023 – 31 oktober 2024). Deze bescheiden expositie heeft niet alleen aandacht voor de archeologische voorwerpen, maar òòk voor degenen die ze in de afgelopen decennia verzameld hebben

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.