Historici.nl

Oratie Bart Besamusca – Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur

30 mei 2017
Van 12:15 - 13:15uur

In zijn oratie Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur bespreekt en demonstreert prof. dr. Bart Besamusca (Middeleeuwse Cultuur) zijn benadering van de Middelnederlandse literatuur.

Zijn uitgangspunt is de materiële filologie. Die invalshoek houdt in dat bij de bestudering van middeleeuwse teksten men ernstig rekening moet houden met de wijze waarop deze literatuur bewaard gebleven is. De materiële kenmerken van de boeken en de eigenaardigheden van hun tekstpresentatie beïnvloeden de receptie van teksten.

Deze benadering wordt geïllustreerd aan de hand van een laatmiddeleeuws handschrift dat in feite bestaat uit vier afzonderlijke handschriften. In deze handschriften, die in Brugge ontstaan zijn, is opvallend veel plaats ingeruimd voor teksten waarin meerdere talen (Latijn, Frans, Nederlands) gecombineerd worden. De handschriften waren bedoeld voor zelfstudie, de eigen (huiselijke) kring en het onderwijs. Zij getuigen van de dynamiek van de Brugse boekenwereld rond 1500.

Meer informatie: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.