Historici.nl

Oratie dr. K.J.P.F.M. Jeurgens – Het archief is dood, leve het archief!

15 sep 2017
Van 16:00 - 18:00uur
Singel 411, Amsterdam

Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens (1960) is benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij volgt prof. dr. Theo Thomassen op, die met emeritaat gaat. Jeurgens blijft naast het hoogleraarschap als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief.

Vrijdag de 15e september 2017, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr.
K.J.P.F.M. Jeurgens, benoemd tot Hoogleraar Archiefwetenschap, zijn hoogleraarsambt
openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Het archief is dood, leve het archief!

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.
Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle
belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex.

www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.