Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Oratie E. Koops, Proces en financiering. Een rechtshistorische verkenning

20 feb 2015
Van 14:00 - 15:00uur

Op 20 februari 2015 aanvaardt prof.mr. E. Koops zijn benoeming als hoogleraar Rechtsgeschiedenis.

De oratie van prof.mr. E. Koops begint om 16:00 uur precies, in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.