Historici.nl

Oratie: Historici moeten zich anders positioneren in het publieke debat – Wim van Meurs

16 mar 2018
Van 15:45 - 17:15uur
Radboud Univeriteit, Academiezaal, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Beschrijving
Historici en politicologen delen ‘de politiek’ als onderzoeksobject. Beide wetenschappelijke disciplines vullen elkaar daarbij aan. In het publieke debat en in politiek advies zijn historici echter minder zichtbaar, ten onrechte, meent Van Meurs. Het controversieel gevoerde publieke debat over de Haagse en zeker over de Brusselse politiek wordt meer en meer gereduceerd tot een spel om de macht en de roep om meer inspraak. Meerwaarde hebben historici in de nuchtere analyse van de altijd omstreden balans van verkiezingen, andere vormen van inspraak en belangenbehartiging, beleidsvorming, instituties en politiek spel. Historisch onderzoek biedt inzicht in de verschuivingen in dit evenwicht (en hun oorzaken of motieven) in plaats van simpele oplossingen of een eeuwig democratisch tekort. Vergelijkingen met andere landen en oog voor beleid als resultante en doel van politiek verdienen daarbij meer aandacht, zowel in de wetenschap als in het publieke debat.

Biografie
Wim van Meurs is sinds 2004 verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij leidde onder meer het onderzoeksproject Repertoires of Democracy. The Transfer of Democratic Practices and Institutions in 20th-Century Europe (NWO, 2007-2012) en Captive States, Divided Societies, over politiek en geschiedenis van Zuidoost-Europa in de 19e en 20ste eeuw Hij werkt nu aan onderzoeksprojecten op het gebied van de Europese natuurbescherming en milieupolitiek en aan een boekproject over boerenpartijen in Oost-Europa.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Radboud Universiteit.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.