Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Oratie: Louis Sicking, De piraat en de admiraal

14 nov 2014
Van 13:45 - 14:45uur

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer dr. L.H.J. Sicking benoemd vanwege de Aemilius Papinianus Stichting tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Volkenrecht, zijn ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede

DE PIRAAT EN DE ADMIRAAL

Deze zitting is bepaald op vrijdag 14 november 2014 om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105. .www.vu.nl

Na afloop receptie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.