Historici.nl

Oratie prof. dr. Gemma Blok De roes als metafoor. Het debat over drank en drugs na 1800

16 nov 2018
Van 12:00 - 17:30uur
Open Universiteit, Heerlen

Prof. dr. Gemma Blok is onlangs benoemd tot hoogleraar Moderne Geschiedenis bij de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen. Voorafgaand aan haar oratie vindt het mini-symposium ‘Drugsbestrijding: perspectieven uit heden en verleden’ plaats.

Het is vrijwel dagelijks in het nieuws: cocaïnevangsten door de politie, opgerolde cannabisplantages, Nederland als leider in de productie van synthetische drugs. Toch is deze situatie relatief jong. Pas sinds de introductie van de Opiumwet in 1919 zijn ‘verdovende middelen’ als heroïne en cocaïne verboden, later gevolgd door cannabis, speed, LSD en XTC. Inmiddels hebben we in Nederland te maken met grootschalige illegale drugshandel, intensieve strijd hiertegen, en met een forse groep drugsgebruikers: mensen die formeel gezien crimineel gedrag vertonen, al behandelen we verslaafden in ons land als patiënten. De bestudering van onze maatschappelijke omgang met drugs verbindt criminologen, historici en sociale wetenschappers. Dit mini-symposium biedt een prikkelende weerslag van lopend onderzoek en recente inzichten.

Het mini-symposium start met een inloop van 12.00 tot 12.30 uur, waarna het symposium om 12.30 uur daadwerkelijk begint.

Om 16.00 uur start de oratie van prof. dr. Gemma Blok.

U dient zich vóór 9 november 2018 aan te melden.

Ga voor meer informatie en aanmelding naar deze website.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.