Historici.nl

Oratie Thijs Weststeijn – Een wereldse kunst

25 sep 2017
Van 5:00 - 17:00uur

Op 25 september 2017 houdt prof. dr. Thijs Weststeijn(Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) zijn oratie als hoogleraar Kunstgeschiedenis voor 1800. In zijn rede, getiteld ‘Een wereldse kunst’, zal hij pleiten voor een benadering van de kunst van de Nederlandse Gouden Eeuw vanuit een mondiaal perspectief.

NEDERLANDSE KUNST IN DE WERELD
De kunst van de Gouden Eeuw is vaak als “werelds” getypeerd: denk aan de alledaagse scènes van Vermeer, zonder opvallende religieuze symboliek. Maar Vermeers wereld, net als die van zijn tijdgenoten, reikte verder dan Hollandse huiselijkheid, zoals blijkt uit zijn fascinatie voor Chinees porselein. De bloei van de kunstmarkt was in feite onlosmakelijk verbonden met de mondiale expansie van de Republiek. De kunsten gaven, veel sterker dan de letteren, uitdrukking aan de Nederlandse ontmoeting met Oost- en West-Indië.

ZELFBEELD IN EEN GLOBALISERENDE WERELD
De miljoenen stuks porselein die de Oost-Indische Compagnie verscheepte, en de duizenden Nederlandse prenten die naar Azië gingen, droegen bij aan het zelfbeeld van de Republiek tijdens haar “gouden” tijdperk. De confrontatie met andere culturele tradities was echter niet altijd gemakkelijk. Enerzijds zochten Nederlandse verzamelaars naar mondiale kaders om Westerse en niet-Westerse kunst te begrijpen. Anderzijds laten kunstwerken zien hoe de historische en religieuze aannames waarop het Europese zelfbeeld stoelde, begonnen te wankelen binnen de uitdijende horizon van een globaliserende wereld.

Voor meer informatie en het tijdstip zie: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.