Historici.nl

Oratie: Van oude dingen en mensen die voorbijgaan

26 okt 2022
Van 15:45 - 16:45uur
Amsterdam

In museaal Nederland gaat er veel aandacht uit naar kunst en het leven van elite. Veel minder is bewaard van de materiele cultuur van de massa mensen waarmee deze rijkdommen tot stand zijn gekomen, denk aan fabrieksarbeiders of tot slaaf gemaakten. Dat betoogt hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis Hans Piena in zijn oratie.

Het leren lezen van dergelijke voorwerpen vormt daarenboven te weinig onderdeel van de universitaire opleiding van museummedewerkers. Piena pleit dan ook om meer dagelijkse gebruiksvoorwerpen te gaan verzamelen, ook in het heden, en om het leren lezen daarvan structureel terug te brengen in universitaire opleidingen.

Locatie: VU Aula

De oratie is tevens online te volgen

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.