Historici.nl

Oudheid als ambitie. De zoektocht naar een passend verleden, 1400-1700

16 jun 2017
Van 14:00 - 16:00uur

In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd ontwikkelde men grote belangstelling voor de geschiedenis. Vorstenhuizen, staten en steden gingen naarstig op zoek naar een, al dan niet gefingeerd, glorieus verleden. Ouderdom gold als argument om aanspraak te maken op privileges en grondgebieden. Het was de taak van de literatuur en kunst om vervolgens deze lokale geschiedenis te verbeelden. Hoe ging deze toe-eigening van het verleden precies in zijn werk?

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Karl Enenkel en Koen Ottenheym de resultaten van hun onderzoeksproject The Quest for an Appropriate Past, onderdeel van het KNAW-programma Over Grenzen, en presenteren ze hun boek Oudheid als ambitie dat zij in Rome hebben geschreven gedurende een gezamenlijk fellowship aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

Met:

  • Karl Enenkel, hoogleraar Middeleeuws en Vroegmodern Latijn, Universiteit van Münster – De zoektocht naar een passend verleden: Erasmus en andere humanisten
  • Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht – De bestudering van de Klassieke Oudheid en het vruchtbare misverstand in de Renaissance
  • David Rijser, universitair docent Latijnse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam; NRC – Openbare boekbespreking Oudheid als ambitie

www.knaw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.