Historici.nl

Oudheid en Innovatie: Geld

27 nov 2017
Van 17:00 - 18:30uur
SPUI25, Amsterdam

Door de eeuwen heen zijn geldsystemen opgekomen en ten onder gegaan, met alle sociale en politieke schokeffecten van dien. Ook vandaag de dag is de wereld van ons geld nog altijd aan veranderingen onderhevig. Dit programma, binnen de reeks Oudheid en Innovatie, gaat over deze ontwikkelingen van ons geld.

Nieuwe valuta, zoals de bitcoin, concurreren met ons conventionele geld. Nieuwe aanbieders van betaalsystemen creëren nieuwe machtsverhoudingen tussen overheden en bedrijven. Intussen sluimert de internationale schuldencrisis verder en veel economen en Centrale Bankiers menen dat een nieuwe crisis zich spoedig zal aandienen.

Daarom vragen wij ons in dit programma af: wat kunnen wij leren van de monetaire-, en geldsystemen uit de oudheid? Hoe crisisbestendig waren deze? En bieden zij inspiratie en lessen voor de vele nieuwe systemen die momenteel worden ontwikkeld?

Tijdens dit programma gaan experts van zowel het geld uit de oudheid en zij die aan de basis staan van het geld van morgen met elkaar in discussie over deze en andere vragen. Moderatie: Victor Broers.

Meer informatie en aanmelden: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.