Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Out-of-area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001

12 dec 2016
Van 12:30 - 13:45uur

In zijn proefschrift geeft Anselm van der Peet voor het eerst inzicht in de politiek-militaire en operationele achtergronden van het multinationaal optreden van de Nederlandse vloot over de jaren 1945-2001, met behulp van onder meer nieuw bronnenmateriaal zoals recent vrijgegeven NAVO-dossiers en vraaggesprekken met politieke, ambtelijke en militaire hoofdrolspelers.

Mondiale ambities
Tussen 1949 en 1962 verloor Nederland soevereiniteit over het grootste deel van zijn overzeese gebieden. Toch is de Koninklijke Marine Nederland altijd in staat is geweest haar mondiale ambities waar te maken gedurende de gehele periode van de Koude Oorlog. Van der Peet onderzoekt hoe het inzetten van de eigen vloot in internationale brandhaarden buiten het NAVO-verdragsgebied in relatie staat tot deze ambities aan de hand van analyses van regionale missies zoals die naar Korea (1950-1955), het Midden-Oosten (1984-2000) en de Balkan (1992-2001). De inzet van de Nederlandse vloot wordt hierbij vergeleken met die van coalitiepartners, en dan vooral van de Britse Royal Navy, die door de Koninklijke Marine als ‘zustermarine’ werd gezien.

Out-of-area
‘A tool of first resolve’, zo staat in de Angelsaksische wereld veelal het teruggrijpen van regeringen op de eigen vloot bekend bij interventies in wereldwijde brandhaarden. Ook Nederland stuurde na 1945 in diverse internationale crises als eerste reactie de eigen zeestrijdkrachten in geallieerde vlootverbanden de oceanen over. Van der Peet gaat na hoezeer dit type optreden buiten het NAVO-verdragsgebied, out-of-area, een normaal verschijnsel was in de Nederlandse buitenlandse politiek. Daarnaast bestudeert hij in hoeverre de Koninklijke Marine binnen deze politieke beleidsvorming speelbal was of medespeler. Ten slotte onderzoekt hij of de zeestrijdkrachten bij deze uitzendingen een effectief politiek instrument waren.

Voor meer informatie zie uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.