Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Paul Bijl – Writing Human Rights in Indonesian Colonial Literature

9 feb 2017
Van 17:00 - 18:30uur

Human rights are mostly seen as Euro-American gifts to the non-Western world that, if not accepted gracefully, can also be brought with military force. Asian and African thought on human rights is usually neglected. In this lecture, I show that Indonesians living with the Dutch colonial project wrote critically on particularly the racism of Dutch colonial law and imaginatively rewrote conceptions of human rights that were circulating transnationally during the first half of the twentieth century.

Scholarly work on legal history in colonial Indonesia (1816-1942) has focused on the various legal projects — European, indigenous and Islamic — in this Dutch colony and on individual rights struggles by Europeans. Through an analysis of Kartini’s letters (1899-1904) and Sutan Sjahrir’s Indonesian Contemplations (published in Dutch as Indonesische overpeizingen in 1945), this lecture starts to answer a different question, namely how Indonesians living with the Dutch colonial project have themselves written about their legal positioning, and specifically about individual rights. 

www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.