Historici.nl

Peter Altena – Het Oosten op Delpher. Neerbossche uitgave ontstloten, een schatkamer geopend

2 jul 2017
Van 11:00 - 12:00uur

Welkom in Het Oosten! 
Welkom in de Weesinrichting Neerbosch! 

Op zondag 2 juli 2017 wordt in het Van ’t Lindenhoutmuseum aandacht geschonken aan Het Oosten, dat sinds 1851 verslag deed van het leven van de kinderen in de Weesinrichting Neerbosch. Aanleiding is de digitalisering van het weekblad door de Koninklijke Bibliotheek. Het Oosten is nu via Delpher te lezen. Tijdens de lezing zal Peter Altena een beeld schetsen wat dat oude weekblad ons nu nog te vertellen heeft. Wat leert Het Oosten ons over het dagelijks leven van de kinderen van Neerbosch? Wat mogen lezers verwachten wanneer zij het oude weekblad op hun scherm krijgen?

www.vantlindenhoutmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.