Historici.nl

Post Truth: een ongemakkelijke waarheid over de waarheid

10 mar 2017
Van 13:00 - 15:00uur

We hebben vaccinatiefantasten, klimaatontkenners en lieden die in naam van het vaderland met statistieken over vluchtelingen rommelen. Al die mensen komen zomaar onze wereld binnen en sterker nog; één van hen werd president van de VS. Het gevolg: meningen worden als feiten verkocht en feiten als meningen weggezet. Onze samenleving is de waarheid voorbij.

Dat is voor historici interessant. Enerzijds omdat zij grote waarde aan de waarheid hechten, anderzijds omdat zij weten dat waarheden nogal eens veranderen en contextgevoeliger zijn dan veel mensen denken. Op dit mini-symposium zullen we daarom met een historische blik naar het post-truth tijdperk, ons tijdperk, kijken. De onderstaande gegevens mag u als onomstreden beschouwen:

  •       Adriaan van Veldhuizen: De familie Post. Over post-truth en andere postbegrippen
  •       Mark Leon de Vries: Van broadcast naar pointcast: Hoe veranderende media de waarheid om zeep hielpen.
  •       Kees Teszelszky: De archivering van (on)waarheden op het web: hoe de Koninklijke Bibliotheek een post-truth webcollectie zou kunnen aanleggen
  •       Pauze
  •       Constant Hijzen: Inlichtingen in een post-truth-wereld: op zoek naar de waarheid?
  •       Albertine Bloemendal: Post-truth as we speak: de actualiteit voorbij de waarheid
  •       Vragen en opmerkingen vanuit de zaal
  •       Borrel na afloop

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Aanmelden is niet nodig.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.