Historici.nl

Presentatie onderzoeksresultaten BHIC

21 sep 2023
Van 14:30 - 17:00uur
Den Bosch

Op donderdag 21 september delen twee jonge wetenschappers als fellow van het BHIC de resultaten van hun historisch onderzoek met geïnteresseerden: Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond.

Laura onderzocht aanpassingen van de Osse politie aan veranderende maatschappelijke verwachtingen in de periode 1930-1989. Nadeche onderzocht de geschiedenis van ziekte, gezondheid en sterfte in Oss in de periode 1866-1906.

Daarnaast presenteren die middag twee nieuwe fellows hun onderzoek: Elisa Hendriks onderzoekt de Bossche Vrouwenradio, Kirsten van de Wielen de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen-Vrouwenbeweging.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur, afgesloten met een borrel. Meer informatie over het programma en de onderzoeken van Laura en Nadeche vindt u in de bijlage.

Ik hoop u die middag op onze Citadel te ontmoeten. Maak kennis met dit jonge talent en meld u nog snel aan via het secretariaat (secretariaat@bhic.nl). Ook uw collega/introducé is uiteraard van harte welkom, u kunt dit bij uw aanmelding doorgeven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.