Historici.nl

Prof. dr. Goffe Th. Jensma – Friese vrijheid

30 mar 2017
Van 8:00 - 9:30uur

Prof.dr. Goffe Th. Jensma houdt op donderdag 30 maart in het provinciehuis een lezing over de inhoud van het begrip ‘Friese vrijheid’ in de 19e en 20e eeuw.

Goffe Jensma vertelt in zijn lezing over de veranderingen van de Friese vrijheid in de negentiende en twintigste eeuw. Hij laat zien hoe het begrip in deze tijd wezenlijk van betekenis veranderde. Fryslân was niet meer vrij en de Friese vrijheid kon niet overleven als een politieke toestand van ‘vrij zijn’. Wat restte was een karaktertrek die in elke Fries aanwezig was en ook moest zijn.

De woorden ‘Frysk en Frij’ vormen een allitererend begrippenpaar dat men door de gehele Friese geschiedenis heen als een motto tegenkomt.

Plaats en tijd
De lezing vindt plaats op donderdag 30 maart in het provinciehuis, begint om 12.30 uur en duurt ongeveer één uur. De inloop is vanaf 12.00 uur. De lezing wordt in het Fries gehouden, is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen.

Goffe Jensma
Goffe Jensma is hoogleraar Friese Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van beroep is hij historicus. In 2001 ontving hij de Joast Halbertsmaprijs voor zijn studie Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw. In 2004 is hij cum laude gepromoveerd op het proefschrift De gemaskerde God. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek.

Wolkom op’e lêste tongersdei fan ‘e moanne
Het provinciehuis opent elke laatste donderdag van de maand de deuren voor het publiek. Dan worden leuke, laagdrempelige activiteiten in het provinciehuis georganiseerd. Soms door de provincie zelf, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van de provincie.

De lezing van 30 maart is de vijfde (en laatste) in een reeks over het thema Friese Vrijheid. In deze lezingenreeks onderzoeken de sprekers de betekenis van het thema door de tijd heen. De vier eerdere sprekers gingen uitgebreid in op de Middeleeuwse en de Vroegmoderne betekenis van de Friese vrijheid. Op 28 en 30 september wordt de lezingenreeks afgesloten met een symposium over hetzelfde thema.

Meer informatie: www.fryslan.frl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.