Historici.nl

prof. Henk Nellen – Goddelijk recht, natuurrecht en menselijk recht: rechtsdenken bij Hugo de Groot (Justus Lipsius Bachelor)

13 apr 2017
Van 15:30 - 16:30uur

Op donderdagavond 13 april 2017 organiseert de studievereniging Justus Lipsius Bachelor een lezing over het rechtsdenken bij Hugo de Groot. De vraag die deze avond centraal staat is: ‘hoe verhouden goddelijk recht, natuurrecht en menselijk recht zich tot elkaar volgens Hugo de Groot?’

De lezing wordt gegeven door prof. Henk Nellen. Henk Nellen studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1980 op een proefschrift over het correspondentie-netwerk van de zeventiende-eeuwse Franse geleerde Ismael Boulliau (1605-1694). Als medewerker van het Grotius-Instituut en het Huygens ING werkte hij vanaf 1980 onder meer aan de uitgave van de laatste vijf delen van de Briefwisseling van Hugo Grotius en aan verschillende aspecten van de ideeëngeschiedenis van de zeventiende eeuw. In april 2007 voltooide hij een biografie over Hugo de Groot. https://www.huygens.knaw.nl/nellen/

De lezing begint om 19:30 en duurt tot 20:15. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop vindt er een borrel op locatie plaats. De locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De lezing is vrij toegankelijk voor eenieder, aanmelden is niet nodig.

bachelor.justus-lipsius.nl
facebook.com

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.