Historici.nl

Promotie A.M. Zuiderweg – Batavia berijmd. Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur en een overzicht van de Compagniesdichters in Batavia

16 jun 2017
Van 9:00 - 11:00uur

Adrienne Zuiderweg schetst een overzicht van de belangstelling en de bestudering van archivarissen voor de nagelaten papieren van de VOC (1602-1799) en de dichtkunst van het Compagniespersoneel. Zij geeft biografische informatie van de archivarissen, publicisten, literatoren, letterkundigen en Compagniesdichters in een breed cultureel en literatuurhistorisch kader, waarmee ze de geschiedschrijving van de Compagniesliteratuur in een nieuw licht wil zetten.

Mw. A.M. Zuiderweg: Batavia berijmd. Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur en een overzicht van de Compagniesdichters in Batavia. Promotoren is prof. dr. M.H.G. van Kempen. Copromotor is prof. dr. A.N. Paasman.

Meer informatie: www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.