Historici.nl

Promotie: Afgetreden bewindslieden van 1967 en 2002 – Anne Bos

28 mar 2018
Van 14:30 - 16:00uur
Rijksuniversiteit Groningen, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Groningen

Beschrijving
Wie in Nederland mag een minister of staatssecretaris de laan uit sturen? En welke argumenten zijn in het verleden aangevoerd om een minister of staatssecretaris te bewegen zijn ontslag te nemen of hem of haar juist op de post te houden? Anne Bos analyseert leden van Nederlandse coalitiekabinetten die zich in de periode 1967-2002 genoodzaakt hebben gevoeld vanwege politieke redenen tussentijds hun ontslag aan te bieden. Dit parlementairhistorisch onderzoek richt zich op zowel macht als mores. Welke opvattingen, normen en regels hanteerden de betrokken politici bij de discussies of debatten rondom aftreden en welke rol speelden de media en de ambtenarij hierbij? Het onderzoek laat zien dat aftreden niet los kan worden gezien van de politieke en maatschappelijke context. Het toont aan dat in de loop van de tijd diverse normen zijn verschoven en dat aan tussentijds geforceerd aftreden uiteenlopende betekenissen kunnen worden toegekend.

Biografie
Anne Bos (1977) studeerde van 1995 tot 2001 geschiedenis aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 2001 is zij als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en leverde zij bijdragen aan uiteenlopende publicaties.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.