Historici.nl

Promotie Anne-Marie Mreijen: De rode jonker, biografie van Marinus van der Goes van Naters

9 feb 2018
Van 14:30 - 18:00uur
Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Anne-Marie Mreijen schreef een biografie over de Nederlandse politicus Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), de eerste fractievoorzitter van de PvdA en icoon van de sociaaldemocratie. Ze verdedigt het als proefschrift op 9 februari aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

Marinus van der Goes van Naters

Marinus van der Goes van Naters was als telg van de Nederlandse aristocratie een opvallende figuur in de sociaaldemocratische beweging. Geboren op 21 december 1900 als jongste van drie kinderen, groeide hij op in een vooraanstaand protestants-liberaal milieu in het katholieke Nijmegen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de sociaaldemocratie en stond aan de wieg van de Europese integratie. Deze biografie onderzoekt zijn leven aan de hand van vier thema’s die in zijn leven een belangrijke rol speelden: zijn werk als politicus, zijn opleiding als jurist, de verschillende plekken waar hij politiek bedreef en de manier waarop hij zelf op zijn betekenis gereflecteerd heeft.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.