Historici.nl

Promotie B.C. Koopman Competentiestrijd in de Muziektempel

5 jun 2018
Van 16:15 - 17:00uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Een zakelijke geschiedenis van het Concertgebouworkest

Dit proefschrift bestudeert de zakelijke aspecten die bijdroegen aan de artistieke successen van het Amsterdamse Concertgebouworkest uit 1888. Van dergelijke successen is sprake wanneer de ambitie van het orkest – artistieke diversiteit bieden op het hoogste niveau – in evenwicht is met de financiële, personele en organisatorische mogelijkheden van de instelling. De stelling van dit boek luidt dat de bestuurders de chef-dirigent van meet af aan meer speelruimte boden dan de directeur. Dit model leidde tot spanningen. Doordat de bestuurders vaak in een laat stadium tegenspel boden, konden conflicten snel uit de hand lopen.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.