Historici.nl

Promotie Carel Crone Casus Imperii. Enige aspecten van de ondergang der Dubbelmonarchie 1867-1918.

13 okt 2017
Van 14:00 - 15:00uur
Amsterdam

Waarom overleefde Oostenrijk-Hongarije de Eerste Wereldoorlog niet en in hoeverre werd de ineenstorting van deze dubbelmonarchie veroorzaakt door interne instabiliteit of het verliezen van de Eerste Wereldoorlog? Deze vraag, die historici al sinds het einde van de monarchie bezighoudt en waarover de standpunten sterk uiteenlopen, staat centraal in het onderzoek van Carel Crone. Als sleutelmotief voor de beantwoording ervan maakt Crone gebruik van het fenomeen van de modernisering. Deze term verstaat hij als verzamelbegrip voor de combinatie van snelle economische, politieke, sociale en culturele veranderingen die in Europa plaatsvonden als gevolg van zowel de industriële als de Franse revolutie.

Meer informatie: www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.