Historici.nl

Promotie: Courtrooms of Conflict – Sanne Ravensbergen

27 feb 2018
Van 16:15 - 17:00uur
Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Samenvatting proefschrift
Op koloniaal Java bestonden aparte rechtbanken en wetten voor verschillende bevolkingsgroepen. In haar proefschrift Courtrooms of Conflict toont Sanne Ravensbergen niet alleen de ongelijkheid aan van dit gesegregeerde strafrechtsysteem in de negentiende eeuw, maar biedt ook inzicht in de onzekere en onrechtvaardige werking van het koloniaal strafrecht in de praktijk.

In de rechtbanken waar de niet-Europese bevolking berecht werd (de Landraden en Ommegaande Rechtbanken) velden Javaanse en Nederlandse rechtbankleden gezamenlijk het vonnis. Islamitische en Chinese leiders gaven advies over religieuze en lokale rechtstradities. Superioriteitsgevoel, raciale vooroordelen en achterdocht over de Islam onder de Nederlanders leidden tot onwetendheid en wantrouwen ten opzichte van de Javaanse rechtbankleden.

Tegelijkertijd was de ‘pluralistische’ rechtszaal, juist vanwege de samenwerking tussen een diversiteit aan actoren, een arena waar de koloniale staat geleidelijk werd geconsolideerd. Met name in de Landraden leidde een verstrengeling van administratieve (en financiële) belangen met de rechterlijke macht ertoe dat de onpartijdigheid van de strafrechtsbedeling ver te zoeken was. De pluralistische rechtbanken waren vol conflict tussen verschillende machtsstructuren en rechtstradities, maar functioneerden tegelijkertijd in het voordeel van de koloniale staat en bleven bestaan tot het einde van de koloniale tijd.

Met als startpunt telkens de rechtszaal zelf analyseert Courtrooms of Conflict de juridische, politieke en persoonlijke conflicten die zich voordeden tussen de verschillende actoren in de koloniale rechtszaal. Via deze benadering toont Ravensbergen aan hoe niet alleen ongelijkheid, maar ook onzekerheid en onrechtvaardigheid centraal stonden in het koloniaal strafrecht zoals dat opgelegd werd aan de lokale bevolking.

Promotoren

  • Prof.dr. H.W. van den Doel
  • Prof.mr.dr. A.W. Bedner

Bijwonen
Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.