Historici.nl

Promotie Dhr. Hans Schouwenburg – Strategies to save the earth; nature conservation experts and sustainable Development, 1980-2000

10 mei 2017
Van 12:00 - 14:00uur

Promotor: prof.dr. E. Homburg
Co-promotor: dr. R.F. de Bont

Politici, bedrijven en burgers, iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Maar wat is het eigenlijk precies? In dit proefschrift wordt naar de geschiedenis van het begrip duurzaamheid gekeken en,naar de experts die het idee vormgaven en de belangen die daarbij achter de schermen een rol speelden. Het laat zien dat duurzaamheid door de tijd heen steeds opnieuw is gedefinieerd. Door al die verschillende en vaak tegenstrijdige opvattingen is het begrip vaag, trekt het soms hypocrisie aan, en leidt het in de praktijk vaak tot onenigheden. Tegelijk maakt duurzaamheid, doordat het zo vaag is, coalitievorming mogelijk onder een brede vlag in het internationale debat over milieuproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. Juist in dat laatste schuilt de kracht van het begrip.

www.maastrichtuniversity.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.