Historici.nl

Promotie Elske Tinbergen The ‘cello’ in the Low Countries

13 jun 2018
Van 11:15 - 12:00uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

The instrument and its practical use in the 17th and 18th centuries

In 20e-eeuwse naslagwerken is niet veel geschreven over de cello in de Lage Landen in de 17e en 18e eeuw, wat doet denken dat het instrument in die tijd hier niet of amper gebruikt werd. Echter, geschreven en pictoriale bronnen alsmede instrumenten en bladmuziek uit deze twee eeuwen geven wel informatie. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de cello in de Nederlanden veel meer gebruikt werd dan gedacht. Er werden hier instrumenten gebouwd, er werden zeer veel afbeeldingen geproduceerd (schilderijen, maar ook bijvoorbeeld gebruiksartikelen zoals tegels, drinkglazen en zilver) en er is ook een substantiële collectie muziek voor cello gecomponeerd, zowel voor cello solo als cello continuo.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.