Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Promotie Ginie Servant ‘Revolutions and Re-iterations: An Intellectual History of Problem-based Learning’

18 nov 2016
Van 11:30 - 12:30uur

In 1969 startte een kleine medische faculteit in Canada met een gedurfd nieuw onderwijsprogramma, waarin colleges werden vervangen door onderwijs in kleine groepen. Bijna vijftig jaar later passen zo’n 700 opleidingen wereldwijd dit ‘Probleemgestuurd Onderwijs’ (PGO) toe, waaronder ook de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar hoe is dit revolutionaire onderwijssysteem ontstaan? Uit promotieonderzoek door Virginie Servant blijkt dat de vijf grondleggers in Canada ontevreden waren over hun eigen medische opleiding, gekoppeld aan de dynamiek van de ‘Woodstock’-atmosfeer eind jaren zestig van de vorige eeuw. Servant verdedigt haar proefschrift op vrijdag 18 november 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.