Historici.nl

Promotie Heather Hermant – Esther Brandeau/Jacques La Fargue: Performing a Reading of an Eighteenth Century Multicrosser

26 apr 2017
Van 10:30 - 11:45uur

Op 26 april zal Heather Hermant (Genderstudies) haar proefschrift verdedigen. In dit proefschrift compliceert Hermant de achttiende-eeuwse Europese ’traditie’ van het crossdressen via intersectioneel onderzoek.

Hermant doet dit aan de hand van de casus van Esther Brandeau/Jacques La Fargue, een van de eerste Joden in Canada, die ze op basis van culturele analyse, archiefonderzoek en performance leest op een queer, feministische en dekoloniale wijze.

Esther Brandeau arriveerde in 1738 in Canada door zich uit te geven voor een christelijke man, na jaren in Frankrijk gewerkt te hebben, ook vaak als man. De historische heropvoeringen van de auteur geven een meeromvattend begrip van lichaam, herinnering, en historische kennis; zetten archieven neer als uitbeeldingen van kennis; en verheffen performance tot een manier van historisch onderzoek.

Dit proefschrift gebruikt uiteenlopende onderzoeksmethoden en intervenieert zo in de hiërarchieën van kennisproductie, belicht de continuïteit tussen verleden en heden in het culturele archief, en laat een dekoloniale ethiek zien waarin het subject tegemoetgekomen wordt in plaats van gevangen, door zijn ‘queer-verstorend potentieel’ te benadrukken.

Meer informatie: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.