Historici.nl

Promotie Jonas Staal Propaganda Art from the 20th to the 21st Century

25 jan 2018
Van 15:00 - 15:45uur
Academiegebouw Universiteit Leiden

Donderdag 25 januari 2018, 15:00-15:45 uur.

Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor: Prof.dr. H. te Velde

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.