Historici.nl

Promotie: Lobbying in company: mechanisms of political decision-making and economic interests in the history of Dutch Brazil, 1621-1656 – Joris van den Tol

20 mar 2018
Van 16:15 - 17:00uur
Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Lobbying in company: mechanisms of political decision-making and economic interests in the history of Dutch Brazil, 1621-1656

Wie denkt dat lobbyen een modern fenomeen is, heeft het mis. Mijn proefschrift betoogt dat al in de zeventiende eeuw veel werd gelobbyd en dat dit verregaande invloed had op de uitkomst van de geschiedenis. Lobbyen kon in de zeventiende eeuw door het sturen van petities, door het benutten van persoonlijke relaties, en door druk uit te oefenen via publieke opinie. In mijn proefschrift staat de WIC-kolonie in Brazilië centraal. De invloed van lobbyen betekent dat ‘gewone’ mensen belangrijker konden zijn voor bijvoorbeeld het koloniale rijk dan grote organisaties zoals de West-Indische Compagnie (WIC).
Een voorbeeld van een succesvolle lobby is bijvoorbeeld de invoering van de regulering dat de suiker niet meer gedurende de nacht buiten opgeslagen mocht worden. Hiermee moest de kwaliteit verbeterd worden. Dit was een initiatief van de suikerproducenten (de inwoners van de kolonie) en niet van de Compagnie. Een ander voorbeeld is de succesvolle lobby van de inwoners van Brazilië om niet alleen Afrikaanse, maar ook Braziliaanse slavenarbeid te mogen inzetten op de plantages. In de Republiek werden mensen bovendien gedwongen de toon van hun rapporten af te zwakken of hun mening bij te stellen ‘omdat dat politiek gevoelig lag’.

Het is interessant dat de lobby-allianties werden gevormd door traditioneel gescheiden groepen in de samenleving te verbinden. Zo lobbyden Joden samen met Christenen, lobbyden vrouwen samen met mannen, lobbyden soldaten samen met kapiteins, lobbyden Fransen samen met Schotten en Hollanders, en lobbyden inwoners uit Den Haag samen met inwoners uit Middelburg, Leiden en Dordrecht.

Promotoren

  • Prof.dr. C.A.P. Antunes
  • Prof.dr. W. Klooster (Clark University)

Bijwonen
Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.