Historici.nl

Promotie Kate Ekama – Courting Conflict: Managing Dutch East and West India Company disputes in the Dutch Republic

13 sep 2018
Van 10:00 - 10:45uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Meer informatie.

Datum en tijd: 13 september 2018, 10:00 – 10:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Promotor
Prof.dr. C.A.P. Antunes

Bijwonen
Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.