Historici.nl

Promotie Lennert Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet Het standpunt van een stad in oorlogstijd

17 apr 2018
Van 14:30 - 14:30uur
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Nijmegen is als stad exemplarisch voor de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Historicus Lennert Savenije promoveert op 17 april aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar verzet en collaboratie in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de scheidslijn tussen en verzet en collaboratie fluctueerde, hoe beide kanten op elkaar reageerden en hoe een onderstroom van ‘kleine’ daden het grote verzet mogelijk maakte.

Nijmegen was één van de eerste steden die bezet werd, maar ook één van de eerste weer bevrijde steden van Nederland. Een ‘brugstad’, zo noemt Savenije de stad: ‘uiteraard vanwege de beroemde slag om de Waalbrug in 1944 waarbij Nijmegen bevrijd werd, maar ook vanwege de ligging van Nijmegen op de grens van noord en zuid Nederland en de nabijheid van Duitsland.’ Bovendien gebruikte het verzet Nijmegen om te overleggen, de stad was aan het einde van de bezetting een knooppunt van verzet. ‘De onderduikhulp in Limburg werd zelfs een tijd lang aangestuurd vanuit Nijmegen.’

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.