Historici.nl

Promotie Liesbeth Rosen Jacobson The Eurasian Question

30 mei 2018
Van 15:00 - 15:45uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

The postcolonial dilemmas of three colonial mixed-ancestry groups compared

Waarom gingen ze, waarom bleven ze? Jacobson onderzocht van de drie koloniën Brits Indië, Nederlands-Indië en Frans-Indochina wat de motieven van Euraziaten (kinderen uit gemengd westerse/inheemse relaties) waren om in het thuisland te blijven wonen of naar het westen te vertrekken. Ze keek naar de periode 1900-1970. Jacobson vond dat sprake was van een emancipatie-paradox. Door zich te organiseren als aparte groep om sterker te staan in het opeisen van rechten, vervreemdden de Euraziaten zich van de kolonisatoren. Verder speelde de mate van gewelddadigheid van de onafhankelijkheidsstrijd een rol bij de beslissing om te blijven of te vertrekken.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.