Historici.nl

Promotie: Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media – Rik Smit

29 mar 2018
Van 16:15 - 17:45uur
Rijksuniversiteit Groningen, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media 

Het zijn de gebruikers met de meeste ervaring en gezag die bepalen hoe belangrijke verhalen op online platformen beklijven. Zo maken mainstream media op YouTube de meeste zichtbaar blijvende filmpjes en weerhoudt een handjevol redacteuren op Wikipedia andere gebruikers van het herschrijven van delen van het verhaal. Promovendus Rik Smit deed onderzoek naar herinneringswerk op Facebook, Wikipedia en YouTube. Hij promoveert op 29 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Onderzoek
Smit onderzocht de manier waarop zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ actoren omgaan met nieuwsverhalen en keek daarbij met name naar onderlinge machtsverhoudingen. Online platformen vormen tezamen een ecologie waarin verhalen ontstaan in een continue stroom van updates en versies. Terwijl de onderliggende gebeurtenissen langzaam geschiedenis worden nemen zowel journalisten als individuele gebruikers in dit ‘herinneringswerk’ steeds opnieuw het woord. ‘Het woord ecologie gebruik ik bewust vanwege dat continue herschrijven,’ aldus Smit. ‘Het woord landschap is te statisch voor wat er online gebeurt want tóch domineren bepaalde versies van het verleden andere.’

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.