Historici.nl

Promotie Melvin Wevers – Consuming America. A Data-Driven Analysis of the United States as a Reference Culture in Dutch Public Discourse on Consumer Goods, 1890-1990

15 sep 2017
Van 8:45 - 9:30uur

In zijn proefschrift past drs. Melvin Wevers MA (Cultuurgeschiedenis) algoritmes toe op miljoenen gedigitaliseerde kranten –  big data – om te onderzoeken hoe Nederlanders producten met de Verenigde Staten associeerden in de moderniserende consumentenmaatschappij in de twintigste eeuw. Hij toont daarmee aan dat de Verenigde Staten een centrale rol speelden als referentiecultuur in het Nederlandse publieke debat. Op 15 september verdedigt hij zijn proefschrift in het Academiegebouw.

STEREOTYPEN IN KRANTEN
De ideeën, waarden en praktijken die geassocieerd worden met de Verenigde Staten in het publieke debat bleven betrekkelijk stabiel in de twintigste eeuw. Deze kern van ideeën, waarden en praktijken kwam voor een groot deel voort uit het feit dat kranten een specifieke perceptie van de Verenigde Staten weergaven, waarmee ze effectief een stereotype creëerden en handhaafden.

STEREOTYPEN IN KRANTEN
De ideeën, waarden en praktijken die geassocieerd worden met de Verenigde Staten in het publieke debat bleven betrekkelijk stabiel in de twintigste eeuw. Deze kern van ideeën, waarden en praktijken kwam voor een groot deel voort uit het feit dat kranten een specifieke perceptie van de Verenigde Staten weergaven, waarmee ze effectief een stereotype creëerden en handhaafden.

… Lees hier meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.