Historici.nl

Promotie Peter Sperber – Kantian Psychologism

21 jun 2017
Van 8:45 - 10:00uur

In zijn proefschrift bestudeert Peter Sperber MA (Filosofie) de vroege receptie (ca. 1800) van Kants filosofie, waarin psychologie een belangrijke rol speelde. Een goed begrip van deze traditie geeft een beter beeld van zowel Kants filosofie, als van de discussies in de Duitse filosofie rond 1800.

Kants filosofie wordt door leken vaak geïnterpreteerd als een psychologische theorie over hoe menselijke kennis tot stand komt. Onder specialisten bestaat echter een vrij brede consensus dat Kant zijn filosofische theorie volledig gescheiden wilde houden van psychologie. In zijn proefschrift laat Sperber zien dat deze aanname volledig ontbrak in de vroege receptie van Kants filosofie. In deze tijd vindt men een traditie van filosofen die niet alleen Kantiaanse ideeën gebruikten in hun psychologische werk, maar die ook stelden dat Kants filosofie zelf gebaseerd moest worden op een psychologische theorie over de menselijke vermogens om tot kennis te komen.

Meer informatie: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.