Historici.nl

Promotie Renate Dekker Episcopal Networks and Authority in Late Antique Egypt: Bishops of the Theban region at work

7 nov 2017
Van 15:00 - 15:45uur
Leiden

wwww.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.