Historici.nl

Promotie Sander Müskens – Egyptische representatie ontstegen. Materialen en materialiteit van Aegyptiaca Romana

16 mar 2017
Van 8:00 - 8:45uur

Dit proefschrift, genaamd Egyptische representatie ontstegen. Materialen en materialiteit van Aegyptiaca
Romana, is geschreven in het kader van het door het NWO gefinancierde VIDI project “Cultural Innovation in a Globalising Society: Egypt in the Roman World”, dat tussen 2010 en 2016 werd uitgevoerd aan de Universiteit Leiden onder leiding van Prof. dr. M.J. Versluys. Het primaire doel van dit onderzoeksproject was om tot een beter begrip van de appropriatie van zogenaamde buitenlandse invloeden in de Romeinse wereld te komen, waarbij Egyptische invloeden het centrale uitgangspunt vormden.

htwww.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.