Historici.nl

Promotie Stephanie Levert: « Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris » . Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie

27 okt 2017
Van 18:00 - 19:00uur
Utrecht

Op 27 oktober 2017 promoveert Stephanie Levert (Kunstgeschiedenis) op Nederlandse artiesten in Parijs in de periode 1550 – 1700. Uitgebreid archiefonderzoek (voornamelijk in Parijse archieven) heeft het mogelijk gemaakt de aanwezigheid aan te tonen van maar liefst 333 uit de Nederlanden afkomstige schilders en beeldhouwers, die tussen 1550 en 1700 in Parijs hebben gewerkt.

Lees hier meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.